thép ống đúc's Recent Activity

 1. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống đúc cắt thép quy cách phi 219,phi 150,phi 325

  Thép ống đúc cắt thép quy cách phi 219,phi 150,phi 325,phi 355,thép ống 457,phi 152,phi 273 Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  19/1/18 lúc 15:42
 2. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống kẽm 355 dày 7.92ly,thép ống hàn đen phi 355 x 6.35l

  Thép ống kẽm 355 dày 7.92ly,thép ống hàn đen phi 355 x 6.35ly,thép ống đúc 355 x 9.53ly,11ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  19/1/18 lúc 15:31
 3. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống đúc phi 168 x 7.11ly,thép ống hàn đen phi 168 dày 8

  Thép ống đúc phi 168 x 7.11ly,thép ống hàn đen phi 168 dày 8ly,9ly,10ly,thép ống đúc 168 dày 12ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  19/1/18 lúc 15:25
 4. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM G7.Thép ống đúc API5L phi 168 x 12ly,thép ống đúc phi 219 x

  Thép ống đúc API5L phi 168 x 12ly,thép ống đúc phi 219 x 13ly,thép ống hàn phi 558 x 7.92ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  18/1/18 lúc 10:00
 5. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống hàn nhập khẩu cây dài 12 mét phi 325,phi 355,phi 40

  Thép ống hàn nhập khẩu cây dài 12 mét phi 325,phi 355,phi 406,thép ống sch20 phi 273 x 6.4ly thép ống hàn phi 355,dn 350.ống thép hàn...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  18/1/18 lúc 09:54
 6. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống nhập khẩu china phi 219,phi 355,phi 406,phi 508

  Thép ống nhập khẩu china phi 219,phi 355,phi 406,phi 508,thép ống hàn 325,phi 273 sch20 Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  18/1/18 lúc 09:49
 7. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM G7.Thép ống hàn 325 dày 5.16ly,thép ống hàn 355 dày 6.35ly

  Thép ống hàn 325 dày 5.16ly,thép ống hàn 355 dày 6.35ly sch20,thép ống china 406 x 8ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406 ống...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  18/1/18 lúc 09:42
 8. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM G7.Thép ống đúc,ống thép đúc phi 219 dày 12.7ly

  Thép ống đúc,ống thép đúc phi 219 dày 12.7ly,thép ống đúc phi 273,phi 325 dày 26.5ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép khác...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  18/1/18 lúc 09:37
 9. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM G7.Thép ống đúc đen phi 406 dày 16ly,thép ống đúc phi 508 x

  Thép ống đúc đen phi 406 dày 16ly,thép ống đúc phi 508 x 12.7ly,thép ống đúc 325 x 10.31ly Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  18/1/18 lúc 09:25
 10. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống đúc phi 355 x 14ly,thép ống đúc phi 508 x 12.7ly

  Thép ống đúc phi 355 x 14ly,thép ống đúc phi 508 x 12.7ly cây 12 mét,thép ống 273,phi 325 x 6.35ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  13/1/18 lúc 09:34
 11. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM YOU.Thép ống đúc phi 325 x 21ly,thép ống đúc phi 630

  Thép ống đúc phi 325 x 21ly,thép ống đúc phi 630,thép ống đúc phi 610 x 30ly,phi 273 sch80 Thép ống đúc phi 355 thép ống hàn phi 406...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  13/1/18 lúc 09:26
 12. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM YOU.Thép ống đúc phi 610 x 15ly,thép ống đúc phi 325 x 28ly

  Thép ống đúc phi 610 x 15ly,thép ống đúc phi 325 x 28ly,thép ống đúc phi 355 x 16.5ly Công ty thép đại phát lộc:chuyên cung cấp cho...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  13/1/18 lúc 09:19
 13. thép ống đúc đã đăng chủ đề mới.

  TP HCM Thép ống đúc phi 114 x 14ly,thép ống đúc od 114 dày 6.02ly

  Thép ống đúc phi 114 x 14ly,thép ống đúc od 114 dày 6.02ly,thép ống hàn mạ kẽm phi 114 x 5ly Chúng tôi cung cấp cho khách loại ống thép...

  Diễn đàn: VẬT LIỆU XÂY DỰNG

  13/1/18 lúc 08:37
Đang tải...