Wintech's Recent Activity

 1. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  MICA TĨNH ĐIỆN chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ:: 0982

  MICA TĨNH ĐIỆN chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ:: 0982 733 579 – 0988 751 652 MICA TĨNH ĐIỆN (ACRYLIC)...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  15/11/19 lúc 10:59
 2. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA TEFLON chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733

  NHỰA TEFLON chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 GIỚI THIỆU VỀ NHỰA TEFLON (PTFE)...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  15/11/19 lúc 10:22
 3. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA PC chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 57

  NHỰA PC chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 GIỚI THIỆU VỀ NHỰA PC Nhựa PClà tên viết tắt của nhựa Poly...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  14/11/19 lúc 11:03
 4. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  Nhôm 6061 chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 57

  Nhôm 6061 chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0962 187 204 – 0981 186 578 1. Đặc tính ◦ Linh hoạt nhất trong dòng hợp...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  14/11/19 lúc 10:44
 5. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  BAKELITE chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 57

  BAKELITE chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 GIỚI THIỆU VỀ NHỰA BAKELITE Nhựa Bakelite (Phenolic) được...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  13/11/19 lúc 14:34
 6. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA PTFE ( TEFLON) chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ:

  NHỰA PTFE ( TEFLON) chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 GIỚI THIỆU VỀ NHỰA PTFE PTFE (Poly Tetra...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  13/11/19 lúc 09:01
 7. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA PP chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579

  NHỰA PP chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 GIỚI THIỆU VỀ NHỰA PP PP (POLYPROPYLENE) có đặc tính tương tự...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  12/11/19 lúc 15:03
 8. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA PVC chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ : 0982 733 5

  NHỰA PVC chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ : 0982 733 579 – 0988 751 652 NHỰA PVC (Poly Vinyl Chloride) 1: Đặc tính ◦ Với đặc tính...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  12/11/19 lúc 14:35
 9. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA PVC chất lượng tốt- gá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579

  NHỰA PVC chất lượng tốt- gá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 NHỰA PVC (Poly Vinyl Chloride) 1: Đặc tính ◦ Với đặc tính...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  11/11/19 lúc 15:17
 10. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  MICA TĨNH ĐIỆN chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982

  MICA TĨNH ĐIỆN chất lượng tốt- giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 MICA TĨNH ĐIỆN (ACRYLIC) là một loại nhựa dẻo nóng...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  11/11/19 lúc 14:49
 11. Wintech đã đăng chủ đề mới.

  NHỰA PC chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579

  NHỰA PC chất lượng tốt - giá cả hợp lý Liên hệ: 0982 733 579 – 0988 751 652 GIỚI THIỆU VỀ NHỰA PC Nhựa PClà tên viết tắt của nhựa Poly...

  Diễn đàn: THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

  11/11/19 lúc 14:44
Đang tải...