Toàn quốc Đại lý Turck

Thảo luận trong 'THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP' bắt đầu bởi ThanhGiauHGP, 7/12/17.

 1. ThanhGiauHGP

  ThanhGiauHGP New Member

  Đại lý Turck
  Tập đoàn Turck hiện nay là một trong những chuyên gia hàng đầu thế giới về cảm biến vị trí và chuyển động, công nghệ an toàn chức năng, công nghệ đếm và xử lý và công nghệ truyền dẫn.

  [​IMG]

  Đại lý Turck  Giới thiệu về cảm biến Turck :
  Cảm biến của hãng sản xuất Turck được ứng dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Hưng Gia Phát là nhà phân phối cảm biến Turck chính hãng tại Việt Nam.

  Turck vietnam.

  Cảm biến Turck.

  Turck sensor.

  [​IMG]

  Cảm biến Turck

  [​IMG]

  Cảm biến Turck  [​IMG]

  Cảm biến Turck  [​IMG]

  Cảm biến Turck  Model Turck :
  FCS-G1/2A4-AP8X-H1141

  No. 6870004

  Flow sensor

  TN-Q80-H1147

  No. 7030007

  TW-R30-B128 Đại lý Turck

  No. 6900503

  TW-R50-B128

  No. 6900504

  EEPROM 128 Byte

  BL20-S4T-SBBS

  No. 6827046

  Tension clamp connection component

  BL20-2RFID-A

  bus system module

  No. 6827233

  RK4.5T-25/S2500

  No. 6638421

  SWF5B-FK-01

  Encoder

  UTP-III (UTP-THR-A/M 3 )

  3PHASE 440V

  150A

  SCR Power Regulator

  PS62.XXBFCFF8MAX

  Alternative model with Flansch DN100 and Atex

  PS62.CXDFEFF8MAX

  BI15-CP40-VP4X2/S100

  successor for MP-10H-VP4X/S85

  BI15U-CP40-FDZ30X2

  BIM-IKT-AP6X-H1141

  ID: 69712

  KLI 3 CLAMPING PIECE

  WAK4-2/P00

  BI2-M12-AP6X-H1141

  BI8-M18-AP6X-H1141

  BI15-M30-AP6X-H1141

  NI50U-CK40-AP6X2-H1141 Turck vietnam

  BI3U-EM12E-VN4X-H1141

  ID: 46240

  BIM-PST-AP6X

  4611315 Ni8-M12-AN6X-H1141

  (Ni5-M12-AN6X-H1141 is no longer available)

  NI5-Q18-RN6X

  Replacement for MP-10H-VP4X/S85

  N10-M18E-LIU-H1141

  NI8-M12-VN6X 7M

  BI4U-M12-AP6X

  MK91-121-R/24VDC

  FCS-G1/2A4-AP8X-H1141

  Magnetfeld-Sensor für Pneumatikzylinder

  BIM-NST-AP6X-V1131

  MS27-R

  MK1-22UP-Ex0/24VDC

  MK13-PF-Ex0/24VDC

  Replacement for MK13-UPF-Ex0/24VDC

  Induktiver Sensor KEMA 02 ATEX 1090 X Ausgabe Nr.4

  BI5-M18-Y1X-H1141

  Magnetfeld-Sensor für Pneumatikzylinder

  BIM-NST-AP6X-V1131

  PROXIMITY SENSOR NI5-Q18-RN6X

  BI5-M18-Y1X-H1141

  Drehzahlwächter-1- kanalig

  MS24-112-R

  NI15-M30-AZ3X  Stillstandswächter-1- kanalig

  MS27-R

  Analogsignaltrenner 1-kanalig PTB 97 ATEX 2104

  MK31-11EX0-LI/24VDC

  Induktiver Sensor -KEMA 02 ATEX 1090X-Ausgabe Nr.4

  BI2-G12SK-Y1X

  FCT-G1/2A4P-VRX/24VDC  MK15-12Ex0-PN/24VDC  IM21-14-CDTRI  BI3U-M12-AN6X-H1141  FCS-G1/2A4P VRX/24V  NI35-CP40-VP4X2  BI5-M18-AZ3X  NI4-M12-AZ31X  NI4-M12-AP6X is outdated

  alternativ: BI4-M12-AP6X

  NI50-CP80-VP4X2  BI15-CP40-LIU  MS24-112-R  MK1-22UP-Ex0/24VDC  MK13-PF-Ex0/24VDC

  Replacement for MK13-UPF-Ex0/24VDC

  Bi10-M30-RP6X  Ni15-M30-AP6X  Bi10-M30-RP6X  Ni15-M30-AP6X  MS24-112-R  BIM-G18-Y1/S926  4280600

  BI15U-CP40-FDZ30X2

  EWD/20-250VUC  BIM-G18-Y1/S926 9M  BI5-GT18-ADZ30X2-B1331  BI10-G30-Y1X

  ID: 46065 BI2-M12-AP6X-H1141  ID: 46150 BI8-M18-AP6X-H1141  ID: 46185 BI15-M30-AP6X-H1141  ID: 46070 BI4-M12-AP6X-H1141  Ni30-Q130-VP4X2-B2141  ID: 1625837 NI50U-CK40-AP6X2-H1141  BI2-G12SK-AP6X

  BI5-P18SK AP6X/S80-S277  ID: 1407200

  BI15R-Q14-AP6X2-H1141

  BI5U-Q12-AP6X2-H1131  NI30-Q130-VP4X  BI25-G47-VP4X-B2  NI50U-CK40-AP6X2-H1141  BI5-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90

  (replacement for BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T )

  BI4-M12-AP6X-H1141  NI8-M18E-RP6X-H1143 (18mm)

  unknown, please check!!

  BI10-M30-AP6X

  BI10U-Q14-AP6X2

  BI15U-M30E-AP6X-H1141

  BI8U-M18E-AP6X

  (replacement for BI8U-M18E-AP6X)

  BI8U-M18E-AP6X-H1141

  NI30U-M30-AP6X-H1141 (30mm)

  BI8U-M18E-AP6X-H1141

  (replacement for N18-M18E-AP6X-H1141(18mm)

  BI8U-M18E-AP6X-H1141

  (BI8U-M18E-APNX-H1141 is not existing)

  BI15U-CK40-AP4X2-H1141

  THW-3-N1/2-A4-L050

  B2N45H-Q20L60-2Li2-H1151/3GD

  B1N360V-Q20L60-2Li2-H1151

  B1N360V-Q42-CNX2-2H1150

  B2N360-Q42-E2LiUPN8X2-H1181/S97

  B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151

  B2N360-Q42-E2LiUPN8X2-H1181

  B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151/3GD

  B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD

  BI5-M18-AZ3X

  NI4-M12-AZ31X

  NI4-M12-AP6X is outdated

  alternativ: BI4-M12-AP6X

  NI50-CP80-VP4X2

  BI15-CP40-LIU

  MS24-112-R

  1646630

  NIU M30 AP6X

  BI4-M12-VP6X-H1141

  No: 1633200

  Alternative for outdated N14-M12-RP6X-H1141

  BI5-P18SK AP6X/S80-S277

  BI5U-Q12-AP6X2-H1131

  NI30-Q130-VP4X

  BI25-G47-VP4X-B2

  NI50U-CK40-AP6X2-H1141

  BI5-M18-AP6X-0,8-RS4T/S90

  (replacement for BI5-M18E-AP6X-1M-RS4T )

  BI4-M12-AP6X-H1141

  NI8-M18E-RP6X-H1143 (18mm)

  unknown, please check!!

  BI10-M30-AP6X

  BI10U-Q14-AP6X2

  BI15U-M30E-AP6X-H1141

  BI8U-M18E-AP6X

  (replacement for BI8U-M18E-AP6X)

  BI8U-M18E-AP6X-H1141

  NI30U-M30-AP6X-H1141 (30mm)

  BI8U-M18E-AP6X-H1141

  (replacement for N18-M18E-AP6X-H1141(18mm)

  BI8U-M18E-AP6X-H1141

  (BI8U-M18E-APNX-H1141 is not existing)

  FCI-D09A4-NA H1141/M16

  BIM-NST-AP6X-V1131

  ID: 46065 BI2-M12-AP6X-H1141

  ID: 46150 BI8-M18-AP6X-H1141

  ID: 46185 BI15-M30-AP6X-H1141

  ID: 46070 BI4-M12-AP6X-H1141

  Ni30-Q130-VP4X2-B2141

  ID: 1625837 NI50U-CK40-AP6X2-H1141

  FCI-D09A4-NA H1141/M16

  ID: 46145

  BI5-M18-AP6X-H1141

  IM21-14-CDTRI

  BIM-NST-AP6X-V1131

  S18UUAQ

  QT50UDB

  T30UUPA

  RU40U-M18M-UP8X2-H1151

  T30UXIC

  QT50R-EU-AFH

  QT50R-EU-AFHQ

  QT50R-EU-AF2WQ

  Q120RA-EU-AF2

  Q120RA-EU-AF2Q

  FCS-GL1/2A4P-VRX/24VDC

  FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC

  FCS-G1/4A4-NAEX0

  FCS-G1/2A4-NAEX0

  FCS-GL1/2A4-NAEX0-H1141

  FCS-G1/2A4-NAEX0/L065/D024

  FCI-D15A4P-AP8X-H1141

  FCI-D20A4P-AP8X-H1141

  FCI-D15A4P-LIX-H1141

  FTCI-10D10A4P-2UP8X-H1141

  FTCI-15D15A4P-2UP8X-H1141

  FTCI-18D15A4P-2UP8X-H1141

  FTCI-10D10A4P-LIUP8X-H1141

  FTCI-15D15A4P-LIUP8X-H1141

  FTCI-18D15A4P-LIUP8X-H1141

  FTC FCMI-10D08DYA4P-LIUP8X-H1141

  FCMI-15D12DYA4P-LIUP8X-H1141

  FCMI-3/4D12DYA4P-LIUP8X-H1141

  PK010R-N12AL-2UP8X-V1141

  PS100R-609-LI2UPN8X-H1141

  PK-P-MZ-002

  PC600R-204-2UPN8X-H1141

  PC025V-203-2UPN8X-H1141

  PT025R-14-LI3-H1131

  PT001R-14-LI3-H1131

  PT001R-14-LI3-H1131

  PT003R-14-LI3-H1131

  PS016V-607-LUUPN8X-H1141


  Để biết thêm chi tiết thông tin và tư vấn miễn phí với giá cả hợp lý hãy gọi cho chúng tôi.  Huỳnh Thanh Giàu

  [Technical Support & Senior Sales Eng ]

  [Cellphone] +84 938 906 663

  [Email ] [email protected]

  Online contact :

  Skype: giau_12  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HƯNG GIA PHÁT

  Địa chỉ : 58 Đường số 45 , Phường 14 , Quận Gò Vấp , T/PHCM , Việt Nam.

  ĐT : +84 ( 08 ) 38958795 - Fax : + 84 ( 08 ) 38958796

  Email : [email protected] - Website : www.hgpvietnam.com
   
  Tags:

Chia sẻ trang này

Đang tải...