dung môi acetone, xăng aceton, hóa chất tẩy rửa công nghiệp

Thảo luận trong 'HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP' bắt đầu bởi Đỗ Thanh Hải, 8/11/15.

 1. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
   
 2. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   
 3. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   
 4. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

 5. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

 6. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
  Nhà máy: 27 Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
   
 7. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
   
 8. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   
 9. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   
 10. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

 11. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

 12. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
  Nhà máy: 27 Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
   
 13. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
   
 14. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Acetone
  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   
 15. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   
 16. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

 17. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

 18. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
  Nhà máy: 27 Ấp 5, Đức Hòa Đông, Đức Hòa, Long An
   
 19. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812
  Chi nhánh công ty TNHH Bình Trí - Thu Đạt
   
 20. Đỗ Thanh Hải

  Đỗ Thanh Hải New Member

  kinh doanh: Đỗ Thanh Hải - 0909091812
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...