Hà Nội Elco Vietnam.EB58B8-P6PA-1024.Cảm biến,Encoder Elco.Tổng kho

Thảo luận trong 'THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP' bắt đầu bởi Nguyễn Thị Chung, 26/10/15.

 1. Giá:
  10000 VND
  ANS Việt Nam là công ty XNK hàng đầu và là nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng “Máy móc và các thiết bịelco nên chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng nhất với giá tốt nhất cho khách hàng của mình.


  Quý khách có nhu cầu về tất cả các thiết bị hãngelco xin vui lòng liên hệ:


  ==================================
  Ms.Chung (Sales Dept)


  ĐT:01249994129


  Email: [email protected]
  =====================================


  Online contact
  Yahoo: chungnguyenans


  Skype:chungnguyenans


  Đặc biệt: - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.


  - Hàng chính hãng có đầy đủ CO/CQ.


  - Giao hàng miễn phí tại kho bên mua.


  Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này , nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0124994129, gặp Ms.Chung để biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất

  [​IMG]

  Các mã hàng có sẵn tại kho ANS VietNam:

  ELCO Industry Automation AG – ELCO HOLDING partlist
  EB58B8-P6PA-1024 EB58B10-P4PR-1024
  EB58B8-P6PR-1024 EB58B10-P4TR-1000
  EB58BR6-H4TR-1024 EB58B10-P4TR-2500
  EB58BR6-L5JR-2500 EB58B10-P6AR-600
  EB58BR6-L5TR-1800 EB58B10-P6AR-600.1Z8900
  EB58BR6-L6PR-1024 EB58B6-C4AR-1000
  EB58BR6-P6TR-2048 EB58B6-C4PR-1000
  EB58BR8-P4PR-500 EB58B6-C4PR-1024
  EB58BR8-P4PR-500.1Z1300 EB58B6-H4HR-1024
  EB58C10-C4JR-1000 EB58B6-H4JR-1024
  EB58C10-C4PA-4096 EB58B6-H4PR-1024
  EB58C10-H4AR-1000 EB58B6-H4PR-1024.DUMMY
  EB58C10-H4AR-1024 EB58B6-H4TR-1000
  EB58C10-H4DR-2000 EB58B6-H4TR-1024
  EB58C10-H4JR-100 EB58B6-H6PR-100
  EB58C10-H4JR-1000 EB58B6-H6PR-1000
  EB58C10-H4JR-1024 EB58B6-H6PR-1024
  EB58C10-H4JR-1200 EB58B6-H6PR-200
  EB58C10-H4JR-2000 EB58B6-H6PR-256
  EB58C10-H4JR-2048 EB58B6-H6TA-2500
  EB58C10-H4JR-4096 EB58B6-H6TR-1024
  EB58C10-H4JR-5000 EB58B6-L5HR-1024
  EB58C10-H4PA-1000 EB58B6-L5IR-1024
  EB58C10-H4PR-1000 EB58B6-L5JR-1024
  EB58C10-H4PR-1024 EB58B6-L5PA-1024
  EB58C10-H4PR-1024(2) EB58B6-L5PR-1024
  EB58C10-H4PR-1024.4000R0 EB58B6-L5PR-5000
  EB58C10-H4PR-1024.DUMMY EB58B6-L5TR-1024
  EB58C10-H4PR-360 EB58B6-L5TR-2000
  EB58C10-H4TA-1000 EB58B6-L5TR-2048
  EB58C10-H4TR-1024 EB58B6-L6PR-1024
  EB58C10-H4TR-120 EB58B6-L6PR-1200
  EB58C10-H4TR-60 EB58B6-L6TR-100
  EB58C10-H6AR-4096.5I1000 EB58B6-P4AR-5000
  EB58C10-H6BR-4096 EB58B6-P4JR-1024.T000
  EB58C10-H6JR-1024 EB58B6-P4PR-5000
  EB58C10-H6JR-1250 EB58B6-P6HR-1024
  EB58C10-H6PA-1200 EB58B6-U6TR-100
  EB58C10-H6PA-1800 EB58B8-H6AR-800
  EB58C10-H6PA-2000 EB58B8-H6PR-360
  EB58C10-H6PR-100 EB58B8-H6TR-2500
  EB58C10-H6PR-1000 EB58B8-L5Y1R-1024
  EB58C10-H6PR-1024 EB58B8-L6PR-1000
  EB58C10-H6PR-1800 EB58B8-P4AR-1024
  EB58C10-H6PR-2000 EB58B8-P4AR-1200
  EB58C10-H6PR-2048 EB58B8-P4PR-1024
  EB58C10-H6PR-300 EB58B8-P4PR-2048
  EB58C10-H6PR-360 EB38F8-N4PR-1000
  EB58C10-H6PR-500 EB38F8-N4PR-2500L
  EB58C10-H6PR-5000 EB38F8-N4SR-60
  EB58C10-H6PR-600 EB38F8-P4AR-100
  EB58C10-H6QR-360 EB38F8-P4AR-100.3H1200
  EB58C10-H6TR-1024 EB38F8-P4AR-1000
  EB58C10-H6TR-1024.4YS011 EB38F8-P4AR-1000.3H1200
  EB58C10-H6TR-1250 EB38F8-P4AR-1024
  EB58C10-H6TR-180 EB38F8-P4AR-2000
  EB58C10-H6TR-300 EB38F8-P4AR-2000.3H1200
  EB58C10-H6TR-5000 EB38F8-P4AR-2000.500C
  EB58C10-H6TR-600 EB38F8-P4AR-2500
  EB58C10-H6Y2R-600 EB38F8-L5PR-2500L
  EB58C10-L4PR-1024 EB38F8-L5PR-300
  EB58C10-L4PR-2000 EB38F8-L5PR-600
  EB58C10-L5JR-4096 EB38F8-L6AR-1024
  EB58C10-L5PR-1000 EB38F8-L6AR-2000.3H1200
  EB58C10-L5PR-1024 EB38F8-L6AR-2500
  EB58C10-L5PR-1024.9M1500 EB38F8-L6IR-1024
  EB58C10-L5PR-2000 EB38F8-L6IR-256
  EB58C10-L5PR-2048 EB38F8-L6PR-1000
  EB58C10-L5PR-2500 EB38F8-L6PR-1024
  EB58C10-L5PR-4096.5I1000 EB38F8-L6PR-2000
  EB58C10-L5TA-5000 EB38F8-L6PR-2000L
  EB58C10-L5TR-1024 EB38F8-L6PR-2500
  EB58C10-L5Y1R-1024 EB38F8-L6PR-500
  EB58C10-L5Y1R-1200 EB38F8-L6PR-512
  EB58C10-L5Y1R-1200.10000A EB38F8-N4AR-100
  EB58C10-L6AR-1024 EB38F8-L5CR-1024
  EB58C10-L6JR-2048 EB38F8-L5CR-256
  EB58C10-L6PR-1024 EB38F8-L5HR-1024
  EB58C10-L6PR-1800 EB38F8-L5OR-1024.3H1200
  EB58C10-L6TR-2048 EB38F8-L5PR-100
  EB58C10-N4PR-2000 EB38F8-L5PR-1000
  EB58C10-P4HR-1000 EB38F8-L5PR-1024
  EB58C10-P4J7R-1000 EB38F8-L5PR-1024.1L2500
  EB58C10-P4JR-1000 EB38F8-L5PR-1024/G
  EB58C10-P4PA-2500 EB38F8-L5PR-1024L
  EB58C10-P4PA-600 EB38F8-L5PR-1200.1L2500
  EB58C10-P4PR-100 EB38F8-L5PR-1500
  EB58C10-P4PR-1000 EB38F8-L5PR-2000
  EB58C10-P4PR-1000.3Z0300 EB38F8-L5PR-2000L
  EB58C10-P4PR-1024 EB38F8-L5PR-2048
  EB58C10-P4PR-1024.9H0100 EB38F8-L5PR-2500
  EB58C10-P4PR-1800 EB38F8-L5PR-2500/G
  EB58C10-P4PR-2000 EB38F8-H6PR-1000
  EB58C10-P4PR-2500 EB38F8-H6PR-1024
  EB58C10-P4PR-300 EB38F8-H6PR-2000
  EB58C10-P4PR-5000 EB38F8-H6PR-2000L
  EB58C10-P4PR-600 EB38F8-H6PR-2500
  EB58C10-P4PR-720 EB38F8-H6PR-2500/G
  EB58C10-P4TR-500 EB38F8-H6PR-2500/G.6M0102
  EB58C10-P6JR-2000 EB38F8-H6PR-256
  EB58C10-P6PR-1024 EB38F8-H6PR-600
  EB58C10-P6PR-1200 EB38F8-L4PR-200
  EB58C10-P6PR-512 EB38F8-L5AR-100
  EB58C10-P6TR-400 EB38F8-L5AR-1024
  EB58C10-P6TR-4096 EB38F8-L5AR-2048
  EB58C1200Z5L10X6Y1R3.5M EB38F8-L5AR-2500
  EB58C15-H4JR-1024.6H2100 EB38F8-L5AR-600
  EB58C15-H6PR-1024.1M5200 EB38F8-L5BR-100.6J0100
  EB58C6-H6PA-1000 EB38F8-L5BR-1024.3H1200
  EB58C6-P4JR-1000 EB38F8-L5BR-2048
  EB58C6-P4PR-5000 EB38F8-H6AR-1000
  EB58C8-H4CR-5000 EB38F8-H6AR-1024
  EB58C8-H4PR-2000 EB38F8-H6AR-256
  EB58C8-H4PR-5000.E000 EB38F8-H6AR-500
  EB58C8-H6PR-1024.4M8900 EB38F8-H6AR-600
  EB58C8-L5TR-1000 EB38F8-H6IR-2000
  EB58C8-N4AR-2048 EB38F8-H6PR-1
  EB58C8-N4CR-2048 EB38B6-P4AR-600.9M8200
  EB58C8-P4AR-5000 EB38B6-P4PR-1024
  EB58C8-P4JR-1024 EB38B6-P4PR-360
  EB58C8-P4PR-1024 EB38B6-P4PR-5000
  EB58C8-P4PR-600 EB38B6-P6HR-360
  EB58C8-P4Y1R-120 EB38B6-P6PR-100.9000X0
  EB58C9-N4JR-1000 EB38B6-P6PR-360
  EB50P6-H4AR-1000 EB38B6-P6PR-500
  EB50P6-H6IR-1024 EB38B6-U60R-360
  EB50P6-L5PR-1024 EB38D6-P4PR-1000
  EB50P8-C4AR-1500 EB38D6-P6PR-1000
  EB50P8-C4AR-2500 EB50B8-P6PR-60
  EB50P8-C4AR-5000 EB50B8-P6PR-600
  EB50P8-C4AR-512 EB50B8-P6PR-800.1Z8800
  EB50P8-C4HR-600 EB50F8-L6BR-1024
  EB50P8-C4PR-1024 EB50P10-C4AR-40.2M6600
  EB50P8-C4PR-1024.DUMMY EB50P10-H4AR-1024
  EB50P8-H4AR-10 EB50P10-H6PR-1024
  EB50P8-H4AR-1024 EB50P10-L6PR-1024
  EB50P8-H4AR-2000 EB50P10-L6PR-1024.DF0002
  EB50P8-H4IR-1024 EB50P10-P4PR-512.DF0002
  EB50P8-H4IR-400 EB50P12-H6PR-1024
  EB50P8-H4PR-1024 EB50P6-C4AR-600
  EB50P8-H4PR-200 EB58A8-L5AR-2048.9M3200
  EB50P8-H4PR-2000 EB58A8-L5AR-4096
  EB50P8-H4PR-2048 EB58A8-L5AR-4096.9M3200
  EB50P8-H6AR-1000 EB58A8-L5AR-4096.9M3201
  EB50P8-H6AR-1024 EB58A8-L5AR-4096.9M3202
  EB50P8-H6IR-1024 EB58A8-L5JR-1000
  EB50P8-H6PR-1000 EB58A8-L5PR-1000
  EB50P8-H6PR-1024 EB58A8-N4PA-3600
  EB50P8-H6PR-2000 EB58A8-P4JR-1000
  EB50P8-H6PR-2500 EB58A8-P4PR-100
  EB50P8-L5AR-1000 EB58A8-P4PR-100.9M6900
  EB50P8-L5AR-1024 EB58A8-P4PR-1024
  EB50P8-L5AR-1024.3H1200 EB58A8-P4PR-160.9M6900
  EB50P8-L5BR-1024 EB58A8-P4PR-200.9M6900
  EB50P8-L5HR-1000 EB58A8-P4PR-360
  EB50P8-L5HR-1024 EB58A8-P4TR-1000
  EB50P8-L5HR-600 EB58A8-P4TR-360
  EB50P8-L5PR-1000 EB58A8-P6JR-1000
  EB50P8-L5PR-1024 EB58AR10-H4PR-2048
  EB50P8-L5PR-1024.6M6300 EB58B10-H4PR-1024
  EB50P8-L5PR-2000 EB58B10-H4TR-1024
  EB50P8-L5PR-2048 EB58B10-H6PA-360.3L0900
  EB50P8-L5PR-2048.5L3600 EB58B10-H6PR-1024
  EB50P8-L5PR-2048.6M6300 EB58B10-H6PR-1024.9H1100
  EB50P8-L5PR-2500.1Z7900 EB58B10-H6PR-512
  EB50P8-L5PR-60 EB58A10-P4TR-5000
  EB50P8-L5PR-600.0.2 EB58A10-P4TR-5000.5M8400
  EB50P8-L6AR-1024 EB58A10-P4TR-5000.DMN
  EB50P8-L6AR-2500 EB58A10-P4TR-60
  EB50P8-L6BR-1024 EB58A10-P6PR-1024.W08X
  EB50P8-L6DR-1024 EB58A10-P6PR-512
  EB50P8-L6IR-2048 EB58A5-N4HR-5000.4RG001
  EB50P8-L6PR-1000 EB58A6-H6PR-100
  EB50P8-L6PR-1024 EB58A6-P4PR-10
  EB50P8-N4DR-10 EB58A6-U6PR-15
  EB50P8-P4AR-100 EB58A8-C4PR-1000
  EB50P8-P4AR-1000 EB58A8-C4PR-600
  EB50P8-P4AR-1024 EB58A8-H4AR-4096
  EB50P8-P4AR-200 EB58A8-H4PR-100
  EB50P8-P4AR-2048 EB58A8-H4PR-1024
  EB50P8-P4AR-360 EB58A8-H4PR-2048
  EB50P8-P4AR-600.1Z8000 EB58A8-H4PR-360
  EB50P8-P4HR-1000 EB58A8-H4TA-1000
  EB50P8-P4HR-1024 EB58A8-H4TA-1000.300000
  EB50P8-P4HR-200 EB58A8-H4TA-1000.300001
  EB50P8-P4HR-600 EB58A8-H4TA-1000.300002
  EB50P8-P4PR-1000 EB58A8-H4TR-1000
  EB50P8-P4PR-1000.5J0100 EB58A8-H4TR-1000.300000
  EB50P8-P4PR-1000.5L3500 EB58A8-H6JR-1000
  EB50P8-P4PR-1024 EB58A8-H6PR-1000
  EB50P8-P4PR-512 EB58A8-H6PR-1000.DUMMY
  EB50P8-P4PR-512.DF0002 EB58A8-H6PR-1024
  EB50P8-P6IR-100 EB58A8-H6PR-2000
  EB50P8-P6IR-1024 EB58A10-H6PR-1024
  EB50P8-P6PR-100 EB58A10-H6PR-2000
  EB50P8-P6PR-2000 EB58A10-H6TR-1024
  EB50P8-P6PR-2500 EB58A10-L5PR-1000
  EB50P8-P6PR-30 EB58A10-L5PR-2048
  EB53P13T-L5PR-1024 EB58A10-L5TR-1024
  EB53P13T-L5PR-1024.9M6600 EB58A10-L6PR-1000
  EB58A1024Z5L8X6Y4R.101C(Z=T/4) EB58A10-N4PR-1000
  EB58A10-C4PR-1500 EB58A10-N4PR-180
  EB58A10-H4AR-1360 EB58A10-P4AR-1024
  EB58A10-H4JA-900 EB58A10-P4PR-100
  EB58A10-H4PA-1024 EB58A10-P4PR-1024
  EB58A10-H4PR-1024 EB58A10-P4PR-5000
  EB58A10-H4PR-2048 EB58A10-P4TR-3600
  EB58A10-H4PR-400 EB58A10-H6JR-1024
  EB58A10-H4TR-1000 EB58A10-H6PA-1024
  EB58A10-H6AR-1024 EB58A10-H6PR-1000
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...