Toàn quốc Hãng IFM, cảm biến IFM, IFMvietnam, đại diện IFMvietnam, cam

Thảo luận trong 'THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP' bắt đầu bởi automation_ans, 31/8/15.

 1. automation_ans

  automation_ans New Member

  Giá:
  0 VND
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  Hãng IFM, cảm biến IFM, IFMvietnam, đại diện IFMvietnam, cam bien IFM, cam bien tiem can IFM, cảm biến tiệm cận IFM, cảm biến muc IFM, cam bien muc IFM , IFM electronic vietnam, IFM electronic

  IFM
  Model: AC2474
  IYB IY5029 IY5033 IY5034 IY5036 IY5038 IY5045
  IFM
  Sensor
  IY5046 IY5048 IY5049 IY5051 IY5052IE500A IE5072
  Code: IG5339
  IB0071 IB0072 IB0073 IB0074 IB0076 IB0078 IB0079 IB0080
  IG-3005-BPKG
  IB0081 IB0083 IB0085 IB0087 IB0088 IB0090 IB0091 IB0092
  IFM
  Code: KI5065
  IB0093 IB0098 IB0099 IB0100 IB0103 IB0104 IB0105 IB0106
  IFM
  Code: AC1147
  IB0107 IB0108 IB0109 IB2001 IB2002 IB2003 IB4000 IB4002
  IFM
  Code: AC5005
  IB5008 IB500A IB5063 IB5065 IB5068 IB5070 IB5072 IB5074
  IFM
  Code: E70320
  IB5076 IB5078 IB5096 IB5097 IB5111 IB5124 IB5125 IB5127
  IFM
  Flow Switch (FS)
  IB5131 IB5132 IB5133 IB5136IB5137 IB5138 IB5140 IB5142
  Si 2200
  IB5143 IB5144 IB5146 IB5147 IB5148 ID5052 ID5053 ID5055
  Sis 30ABBFPKG/US
  IE5075 IE5078 IE5082 IE5090 IE5091 IE5092 IE5099
  20….36 VDC; 400 mA
  IE5100 IE5103 IE5105 IE5107 IE5111 IE5121 IE5122
  IFM
  Model: SN0150
  IE5123 IE5125 IE5129 IE5130 IE5131 IE5133
  IFM
  SI5010
  IE5136 IE5192 IE5193 IE5202 IE5203 IE5207 IE5212
  Flow switch SID10ADBFPKG/US
  IE5215 IE5222 IE5229 IE5238 IE5256 IE5257 IE5258
  (SID10ADBFPKG/US-100(SI5010))
  IE5265 IE5266 IE5282 IE5287 IE5288 IE5295 IE5298
  IFM
  SID10ADBFPKG/US-100(SI5010)
  IE5312 IE5319 IE5327 IE5329 IE5338 IE5340 IE5343
  IFM
  Model: DR2005
  IE5344 IE5345 IA0003 IA0004 IA000A IA0017 IA0018 IA0027
  IFM
  Code: II5308
  IA0028 IA0030 IA0032 IA0046 IA0048 IA0052 IA0056 IA0059
  IFM
  Replaced by: SI6800 SIR11ABBFPKG/US-100-IPF efector300 1 A
  IA0060 IA0062 IA0066 IA0068 IA0069 IA0071 IA0073 IA0078
  DEUTSCHLAND 90261021
  IA2001 IA2002 IA2004 IA4002 IA500A IA5010 IA5011 IA5017
  (Model: SI2000
  IA501A IA5034 IA5041 IA5045 IA5046 IA5050 IA5051 IA5052
  SIS30ADBFPKG/US-100-IPF)
  IE5072 IE5075 IE5078 IE5079 IE5082 IE5086 IE5090 IE5091
  IFM
  Flow switch SI6800
  IE5092IE5099 IE5100 IE5101 IE5103 IE5104 IE5105 IE5107
  IFM
  Flow switch SI2000/SIS30ADBFPKGUS-100-IPF, 1-1/2” tri clamp
  IE5108 IE5111 IE5112 IE5121 IE5122 IE5123 IE5124 IE5125
  Note: Code này đã ngừng sản xuất, số lượng tồn kho có hạn, cần xác nhận đặt hàng sớm nhất
  IE5126 IE5129 IE5130 IE5131 IE5133 IE5136 IE5157 IE5160
  IFM
  IB0040
  IE5163 IE5192 IE5311 IE5312 IE5313 IE5314 IE5315 IE5316
  IB2030-ABOA-10m (IB-2030-ABOA/10M)
  IE5317 IE5318 IE5319 IE5320 IE5321 IE5322 IE5323 IE5324
  IFM
  Code: EVT007
  IE5325 IE5326 IE5327 IE5328 IE5329 IE5330 IE5331 IE5332
  ADOAH043VAS0005E04 cable plug
  IE5334 IE5335 IE5336 IE5337 IE5338 IE5339 IE5340 IE5341
  replacement for E10702
  IE5342 IF0313 IF0314 IF0315 IF0324 IF0330 IF4005 IF4007
  IFM
  Code: IM5116
  IF4008 IF500A IF5017 IF5018 IF501A IF5163 IF5179 IF5180
  IMC3035-BPKG/US-100-DPS
  IF5188 IF5189 IF5198 IF5200 IF5204 IF5205 IF5208 IF5217
  IFM
  IB5063
  IF5219 IF5220 IF5223 IF5227 IF5249 IF5250 IF5251 IF5252
  IBE3020-FPKG
  IF5254 IF5256 IF5257 IF5260 IF5266 IF5291 IF5297 IF5298
  PNP, NO / NC programmable, plastic sleeve, Ø
  IF5299 IF5301 IF5302 IF5305 IF5313 IF5314 IF5315 IF5317
  34 mm, terminals, operating distance
  IF5321 IF5322 IF5325 IF5329 IF5330 IF5333 IF5334 IF5337
  20 mm [nf] non-flush mountable
  IF5341 IF5345 IF5346 IF5347 IF5348 IF5349 IF5653 IF5654
  (IB5063/IBE3020-FPKG)
  IF5658 IF5662 IF5663 IF5670 IF5671 IF5673 IF5674 IF5675
  IFM
  IB5063
  IF5679 IF5680 IF5682 IF5684 IF5685 IF5686 IF5687 IF5691
  IBE3020-FPKG
  IF5701 IF5704 IF5706 IF5710 IF5711 IF5712 IF5718 IF5719
  PNP, NO / NC programmable, plastic sleeve, Ø
  IF5720 IF5721 IF5723 IF5724 IF5725 IF5731 IF5739 IF5740
  34 mm, terminals, operating distance
  IF5741 IF5742 IF5743 IF5750 IF5751 IF5753 IF5755 IF5759
  20 mm [nf] non-flush mountable
  IF5760 IF5761 IF5762 IF5763 IF5764 IF5765 IF5766 IF5767
  (IB5063/IBE3020-FPKG)
  IF5769 IF5770 IF5771 IF5775 IF5781 IF5782 IF5783 IF5785
  IFM
  IB5063
  IF5786 IF5788 IF5790 IF5885 IF5886 IF5887 IF5888 IF5889
  IBE3020-FPKG
  IF5890 IF5891 IF5893 IF5894 IF5895 IF5896 IF5898 IF5900
  PNP, NO / NC programmable, plastic sleeve, Ø
  IF5901 IF5902 IF5903 IF5904 IF5905 IF5906 IF5907 IF5908
  34 mm, terminals, operating distance
  202 IFC203 IFC204
  20 mm [nf] non-flush mountable
  ID5056 ID5058 ID5059 ID5062 ID5063 ID5064 ID5065 ID5066
  (IB5063/IBE3020-FPKG)
  ID5067 ID5068 ID9200 ID9201 ID9202 ID9203 ID9213 ID9215
  IFM
  E10017 Mounting clamp Ø 34 mm
  ID9218 ID9221 ID9916 ID9917 ID9919 ID9920 ID9922 IE500A
  IFM
  Code: E20454
  IFC205 IFC206 IFC207 IFC208 IFC209 IFC210 IFC211 IFC212
  IFM
  Code: E21159
  IFC213 IFC216 IFC217 IFC218 IFC219 IFC220 IFC221 IFC223
  IFM
  Code: IG5497
  IFC224 IFC225 IFC226 IFC227IFC229 IFC230 IFC231 IFC232
  IFM
  Code: IF7101
  IFC233 IFC234 IFC235 IFC237 IFC238 IFC239 IFC240 IFC241
  IFM
  Correct: KDE3060
  IFC242 IFC243 IFC244 IFC245 IFC246 IFC247 IFC248 IFC249
  (Code: KD5039 –KDE3060)
  IFC251 IFC252 IFC253 IG0005 IG0006 IG000A IG0011 IG0012
  IFM
  Code: IF7101
  IG0033 IG0034 IG0037 IG0051 IG0052 IG0054 IG0062 IG0086
  IFM
  Correct: KDE3060
  IG0087 IG0091 IG0092 IG0093 IG0094 IG0097 IG0101 IG0102
  (Code: KD5039 –KDE3060)
  IG0103 IG010A IG0112 IG0226 IG0227 IG0228 IG0230 IG0231
  IFM
  Model: KD5039 –KDE3060
  IG0232 IG0233 IG0234 IG0237 IG0275 IG0289 IG0297 IG0302
  IFM
  Model: IF7101
  IG0303 IG0305 IG0307 IG0309 IG0310 IG0311 IG0312 IG0313
  IFM
  Inductive Proximity Switch
  IG0316 IG0319 IG0321 IG0322 IG0324 IG0325 IG0326 IG0327
  Type: IGB3005-APOG/US-100DPO
  IG0328 IG0330 IG0331 IG0332 IG0333 IG0334 IG0335 IG0337
  Part: IG5497
  IG5249 IG5254 IG5285 IG5286 IG5287 IG5290 IG5318 IG5319
   

Chia sẻ trang này

Đang tải...