Vũng Tàu MetalWork Vietnam, Valve, Cylinder, Soleloid Valve, Xilanh k

Thảo luận trong 'THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP' bắt đầu bởi doanans, 27/10/15.

 1. doanans

  doanans New Member

  Giá:
  5000000 VND
  CÔNG TY TNHH TM - DV ANH NGHI SƠN cam kết luôn cung cấp cho Quý khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong các lĩnh vực:

  Cung cấp tất cả dòng sensor như pressure sensors, capacitive sensors, ultrasonic sensors, inductive sensors, photo sensors, magnetic sensors...motor, controller, inverter, PLC, encoder, bearing... các giải pháp về nhiệt – temperature, pressure, level, flow, valves, gauge... power cable, control cable, anti-fire cable... relays, switches, fuse...Cảm biến, Encoder, Relays, PLC, HMI, Inverter,Thiết bị đo nhiệt độ, áp suất, lưu lương, đo mức, motor, Pump…

  [​IMG]

  Chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm của hãng này, nếu không tìm được mã của thiết bị Vui lòng gọi 0983 562 235, gặpMr Đoànđể biết thêm thông tin của thiết bị và được hỗ trợ kỹ thuật tốt nhất

  Metal Work Vietnam, Valve-Cylinder-Soleloid Valve, Van điều khiển, đầu nối khí nén, Solenoid, Xilanh khí nén, Đại diện chính thức MetalWork Vietnam
  PL Part n° description
  7Q 0010001 RAC C1/Z 8 X 1/4 W.P.S
  7Q 0010002 RAC C1/Z 8 X 3/8 W.P.S
  7Q 0010003 RAC C1/Z 10 X 3/8 W.P.S
  7Q 0010004 Fitting series C1/Z 10 3/8 with spring
  7Q 0010005 RAC C1/Z 12 X 3/8 W.P.S
  7Q 0101001 1 MINI 1/8
  7Q 0101002 2 MINI 1/4
  7Q 0101003 3 MINI 1/8
  7Q 0101004 4 MINI 1/4
  7Q 0101005 5 MINI 6/4
  7Q 0101006 6 MINI 8/6
  7Q 0101007 7 MINI 6/4
  7Q 0101008 8 MINI 8/6
  7Q 0102011 11 MINI 1/8
  7Q 0102012 12 MINI 1/4
  7Q 0102013 13 MINI 1/8
  7Q 0102014 14 MINI 1/4
  7Q 0102015 15 MINI 6/4
  7Q 0102016 16 MINI 8/6
  7Q 0102017 17 MINI 6/4
  7Q 0102018 18 MINI 8/6
  7Q 0201101 101 100 X 1/4
  7Q 0201102 102 100 X 1/4
  7Q 0202111 111 100 X 1/4
  7Q 0202112 112 100 X 1/4
  7Q 0300202 201/A X 1/4 MALE COUPLING
  7Q 0301201 210 200 X 3/8
  7Q 0301202 202 200 X 3/8
  7Q 0302211 211 200 X 3/8
  7Q 0302212 212 200 X 3/8
  7Q 0303205 211/A 200 X 1/4
  7Q 0401301 301 300 X 1/2
  7Q 0401302 302 300 X 1/2
  7Q 0402311 311 300 X 1/2
  7Q 0402312 312 300 X 1/2
  7Q 0500040 403V X 1/4
  7Q 0501040 401V X 1/4
  7Q 0502001 411 X 1/4
  7Q 0502002 412 X 1/4
  7Q 0600040 503V X 1/8
  7Q 0601040 501V X 1/8
  7Q 0602001 511 X 1/8
  7Q 0602002 512 X 1/8
  7Q 1202001 1/4 REG 0-4 NEW DEAL
  7Q 1202002 1/4 REG 0-8 NEW DEAL
  7Q 1202003 1/4 REG 0-12 NEW DEAL
  7Q 1202004 1/4 REG 0-2 NEW DEAL
  7Q 1210011 REG 1/4 02
  7Q 1210012 REG 1/4 02
  7Q 1210013 REG KEY 1/4 08
  7Q 1210014 1/4 REG NEW DEAL KEY 0 - 12
  7Q 1221005 1/4 FILTER NEW DEAL 4 MICRON
  7Q 1221006 1/4 FILTER NEW DEAL
  7Q 1221008 FIL 1/4 50 RMSA TMV
  7Q 1221013 NEW DEAL FIL 1/4 5 MIC SAC DRN
  7Q 1221014 NEW DEAL FIL 1/4 20 SAC DRAIN
  7Q 1221016 FIL 1/4 50 SAC TMV
  7Q 1223001 1/4 LUB NEW DEAL
  7Q 1224029 FRL 1/4 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1224030 1/4 FRL NEW DEAL
  7Q 1224032 FRL 1/4 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1224053 FRL 1/4 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1224054 1/4 FRL 20 012 NEW DEAL
  7Q 1224056 FRL 1/4 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1224409 1/4 FRL 5 08 SAC NEW DEAL
  7Q 1224410 1/4 FRL 20 08 SAC NEW DEAL
  7Q 1224412 FRL 1/4 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1224413 FRL 1/4 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1224414 FRL 1/4 20 SAC 012 N TMV
  7Q 1224416 FRL 1/4 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1225029 1/4 FR 0-8 4 MIC NEW DEAL
  7Q 1225030 1/4 FR 0-8 NEW DEAL
  7Q 1225032 1/4 FR 0-8 50 MIC NEW DEAL
  7Q 1225053 1/4 FR 0-12 5 MIC
  7Q 1225054 1/4 FR 0-12 NEW DEAL
  7Q 1225056 1/4 FR 0-12 50MIC NEW DEAL
  7Q 1225509 1/4 FR 0-8 4 MIC NEW DEAL SAC
  7Q 1225510 N DEAL 1/4 FR 0-8 SAC DRAIN
  7Q 1225511 FR 1/4 50 08 SAC TMV
  7Q 1225513 FR 1/4 4 012 SAC TMV
  7Q 1225514 1/4 FR 0-12 NEW DEAL SAC
  7Q 1225516 FR 1/4 50 012 SAC TMV
  7Q 1226029 FR+L 1/4 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1226030 1/4 FR+L 0-8 NEW DEAL
  7Q 1226032 FR+L 1/4 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1226053 FR+L 1/4 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1226054 1/4 FR+L 0-12 NEW DEAL
  7Q 1226056 1/4 FR+L 50MIC 0-12 NEW DEAL
  7Q 1226409 FR+L 1/4 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1226410 1/4 FR+L NEW DEAL 20 0-8 SAC
  7Q 1226412 FR+L 1/4 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1226413 FR+L 1/4 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1226414 NEW DEAL 1/4'' FR+L SAC 0-12
  7Q 1226416 FR+L 1/4 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1233005 F+L 1/4 4 RMSA N TMV
  7Q 1233006 1/4 F+L NEW DEAL
  7Q 1233008 F+L 1/4 50 RMSA N TMV
  7Q 1233213 F+L 1/4 4 SAC N TMV
  7Q 1233214 F+L 1/4 20 SAC N TMV
  7Q 1233216 F+L 1/4 50 SAC N TMV
  7Q 1270001 V3V ND 1/4
  7Q 1272029 VFR+L 1/4 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1272030 VFR+L NEW DEAL 1/4''
  7Q 1272032 VFR+L 1/4 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1272053 VFR+L 1/4 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1272054 VFR+L 1/4 20 RMSA 012 N TMV
  7Q 1272056 VFR+L 1/4 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1272509 VFR+L 1/4 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1272510 NEW DEAL VFR+L 1/4'' SAC 20MIC
  7Q 1272512 VFR+L 1/4 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1272513 VFR+L 1/4 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1272514 VFR+L 1/4 20 SAC 012 N TMV
  7Q 1272516 VFR+L 1/4 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1273029 NEW DEAL VFRL 1/4'' 4 08 RMSA
  7Q 1273030 VFRL 1/4 20 RMSA 08 N TMV
  7Q 1273032 VFRL 1/4 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1273053 VFRL 1/4 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1273054 VFRL 1/4 20 RMSA 012 N TMV
  7Q 1273056 VFRL 1/4 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1273409 VFRL 1/4 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1273410 VFRL 1/4 20 SAC 08 N TMV
  7Q 1273412 VFRL 1/4 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1273413 VFRL 1/4 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1273414 VFRL 1/4 20 SAC 012 N TMV
  7Q 1273416 VFRL 1/4 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1302001 3/8 REG 0-4 NEW DEAL
  7Q 1302002 3/8 REG 0-8 NEW DEAL
  7Q 1302003 3/8 REG 0-12 NEW DEAL
  7Q 1302004 3/8 PILOT REG NEW DEAL
  7Q 1310012 REG 3/8 04
  7Q 1310013 N.DEAL LOCKABLE REG 3/8'' 0-8
  7Q 1310014 N.DEAL LOCKABLE REG 3/8'' 0-12
  7Q 1310015 REG 3/8 04
  7Q 1321005 3/8 FILTER 5 MIC NEW DEAL
  7Q 1321006 3/8 FILTER NEW DEAL
  7Q 1321008 3/8 FILTER NEW DEAL 50 MICRON
  7Q 1321013 FIL 3/8 4 SAC TMV
  7Q 1321014 NEW DEAL FIL 3/8 20M SAC DRAIN
  7Q 1321016 FIL 3/8 50 SAC TMV
  7Q 1322002 3/8 D NEW DEAL
  7Q 1322003 D. DEP 3/8 RA TMV
  7Q 1322004 D.DEP 3/8 SAC
  7Q 1323001 3/8 LUB NEW DEAL
  7Q 1324029 FRL 3/8 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1324030 3/8 FRL 0-8 20M NEW DEAL
  7Q 1324032 FRL 3/8 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1324033 FRL 3/8 4 RA 08 N TMV
  7Q 1324034 FRL 3/8 20 RA 08 N TMV
  7Q 1324036 FRL 3/8 50 RA 08 N TMV
  7Q 1324053 FRL 3/8 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1324054 3/8 FRL 0-12 NEW DEAL
  7Q 1324056 FRL 3/8 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1324057 FRL 3/8 4 RA 012 N TMV
  7Q 1324058 FRL 3/8 20 RA 012 N TMV
  7Q 1324060 FRL 3/8 50 RA 012 N TMV
  7Q 1324409 FRL 3/8 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1324410 FRL 3/8 20 SAC 08 N TMV
  7Q 1324412 FRL 3/8 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1324413 FRL 3/8 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1324414 FRL 3/8 20 SAC 012 N TMV
  7Q 1324416 FRL 3/8 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1325029 3/8 FR 0-8 4 MICRON NEW DEAL
  7Q 1325030 3/8 FR 0-8 NEW DEAL
  7Q 1325032 3/8 FR 0-8 NEW DEAL 50 MIC
  7Q 1325053 3/8 FR 0-12 4 MICRON NEW DEAL
  7Q 1325054 3/8 FR 0-12 NEW DEAL
  7Q 1325056 3/8 FR 0-12 50 MICRON NEW DEAL
  7Q 1325509 FR 3/8 4 08 SAC TMV
  7Q 1325510 N DEAL 3/8'' FR 0-8 SAC DRAIN
  7Q 1325512 FR 3/8 50 08 SAC TMV
  7Q 1325513 FR 3/8 4 012 SAC TMV
  7Q 1325514 N DEAL 3/8'' FR 0-12 SAC DRAIN
  7Q 1325516 N DEAL 3/8'' FR 0-12 50 SAC DRN
  7Q 1326029 FR+L 3/8 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1326030 3/8 FR+L 0-8 NEW DEAL
  7Q 1326032 FR+L 3/8 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1326033 FR+L 3/8 4 RA 08 N TMV
  7Q 1326034 3/8 FR+L 0-8 AUTO NEW DEAL
  7Q 1326053 FR+L 3/8 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1326054 3/8 FR+L 0-12 NEW DEAL
  7Q 1326056 FR+L 3/8 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1326058 NEW DEAL FR+L 3/8 RA 0-12
  7Q 1326409 FR+L 3/8 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1326410 FR+L 3/8 20 SAC 08 N TMV
  7Q 1326412 FR+L 3/8 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1326413 FR+L 3/8 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1326414 NEW DEAL FR+L 3/8 20 SAC 0-12
  7Q 1326416 FR+L 3/8 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1327004 F+D 3/8 4 MICRON NEW DEAL
  7Q 1327007 NEW DEAL F + D 3/8'' RA
  7Q 1327104 F+D 3/8 4 SAC-RMSA TMV
  7Q 1333005 3/8 NEW DEAL F + L 4 MICRON
  7Q 1333006 3/8 F+L NEW DEAL
  7Q 1333008 F+L 3/8 50 RMSA N TMV
  7Q 1333009 F+L 3/8 4 RA N TMV
  7Q 1333010 3/8 F+L NEW DEAL AUTO
  7Q 1333012 F+L 3/8 50 RA N TMV
  7Q 1333213 F+L 3/8 4 SAC N TMV
  7Q 1333214 F+L 3/8 20 SAC N TMV
  7Q 1333216 F+L 3/8 50 SAC N TMV
  7Q 1370001 V3V ND 3/8
  7Q 1372029 VFR+L 3/8 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1372030 3/8 VFR+L NEW DEAL
  7Q 1372032 VFR+L 3/8 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1372034 VFR+L 3/8 50 RA 08 N TMV
  7Q 1372053 VFR+L 3/8 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1372054 VFR+L NEW DEAL 3/8'' 0 - 12
  7Q 1372056 VFR+L 3/8 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1372060 VFR+L 3/8 20 RA 012 N TMV
  7Q 1372509 VFR+L 3/8 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1372510 VFR+L 3/8 20 SAC 08 N TMV
  7Q 1372512 VFR+L 3/8 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1372513 VFR+L 3/8 4 SAC 012 N TMV
  7Q 1372514 VFR+L 3/8 20 SAC 012 N TMV
  7Q 1372516 VFR+L 3/8 50 SAC 012 N TMV
  7Q 1373029 VFRL 3/8 4 RMSA 08 N TMV
  7Q 1373030 VFRL 3/8 20 RMSA 08 N TMV
  7Q 1373032 VFRL 3/8 50 RMSA 08 N TMV
  7Q 1373033 VFRL 3/8 4 RA 08 N TMV
  7Q 1373034 VFRL 3/8 20 RA 08 N TMV
  7Q 1373036 VFRL 3/8 50 RA 08 N TMV
  7Q 1373053 VFRL 3/8 4 RMSA 012 N TMV
  7Q 1373054 VFRL 3/8 20 RMSA 012 N TMV
  7Q 1373056 VFRL 3/8 50 RMSA 012 N TMV
  7Q 1373057 VFRL 3/8 4 RA 012 N TMV
  7Q 1373058 VFRL 3/8 20 RA 012 N TMV
  7Q 1373060 VFRL 3/8 50 RA 012 N TMV
  7Q 1373409 VFRL 3/8 4 SAC 08 N TMV
  7Q 1373410 VFRL 3/8 20 SAC 08 N TMV
  7Q 1373412 VFRL 3/8 50 SAC 08 N TMV
  7Q 1373413 VFRL 3/8 4 SAC 012 N TMV

  7Q 2012106 R28 6 X 1/8 TECHNO
  7Q 2012107 R28 6 X 1/4 TECHNO
   

  Các file đính kèm:

  Tags:

Chia sẻ trang này

Đang tải...